Home
empty
      /   privacy

Privacybeleid


Bezoek van deze website

Maxi-Trade Luchtventilatie (hierna Maxi-Trade genoemd), vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Maxi-Trade kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Maxi-Trade, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Maxi-Trade verstrekt. Maxi-Trade kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Bedrijfsnaam
 • Uw voor en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP-adres
 

Waarom Maxi-Trade gegevens nodig heeft 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 

Hoe lang Maxi-Trade gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 

Maxi-Trade Luchtventilatie beoordelen

Maxi-Trade Luchtventilatie kan per e-mail contact met u opnemen om u te vragen diensten en/of producten die u van ons hebt ontvangen te beoordelen, zodat we uw feedback kunnen verzamelen en onze services kunnen verbeteren. We maken gebruik van een extern bedrijf, Trustpilot A/S (‘Trustpilot’), om uw feedback te verzamelen. Dit houdt in dat we voor dit doel uw naam, e-mailadres en referentienummer doorgeven aan Trustpilot. Wilt u meer weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, dan vindt u hier het Privacybeleid van het bedrijf.
 

Google Analytics

Maxi-Trade maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Maxi-Trade bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Daarvoor heeft Maxi-Trade een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Maxi-Trade Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:
 • het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
 • de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten
 

Beveiliging (persoons)gegevens

Maxi-Trade maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Door middel van een betrouwbaar SSL Certificaat heeft Maxi-Trade de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, het onrechtmatig gebruik of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maxi-Trade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maxi-trade.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 
 

Cookies

​Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Cookies kunnen op elk gewenst moment verwijderd worden via de instellingen van uw browser.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Maxi-Trade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij adviseren u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Maxi-Trade Luchtventilatie
Zuidersluisweg 69A-96
8243 RC Lelystad
Nederland


Telefoonnummer: +31(0)6 54 60 51 62
E-mailadres: info@maxi-trade.nl
KvK nummer: 39063813